• 1ข้อตกลงการใช้บริการ
  • 2ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • 3ข้อมูลส่วนตัว
  • 4ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน
คำแนะนำในการกรอก Laser Code หลังบัตรประจำตัวประชาชน

   กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ยกระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยการตรวจสอบ Laser Code หลังบัตรประจำตัวประชาชน